Vì sao PNJ “dứt tình” với địa ốc?


2 năm qua, PNJ đã thoái vốn ra khỏi nhiều dự án, trong đó có dự án cao cấp M&C trị giá hơn 65 tỉ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận của PNJ 5 năm qua

Doanh thu và lợi nhuận của PNJ 5 năm qua

2016 sẽ là năm quyết định quá trình tái cấu trúc của PNJ. Theo báo cáo thường niên năm 2015, để tập trung vào kinh doanh trang sức, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận sẽ chuyển nhượng một số mảng kinh doanh chưa mang lại hiệu quả, trong đó có Bất động sản Đông Á. Riêng khoản đầu tư vào Ngân hàng Đông Á có thể vẫn được giữ lại.

Tính đến cuối 2015, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã đầu tư vào Bất động sản Đông Á 92 tỉ đồng và trích lập dự phòng 30 tỉ đồng. Tại Ngân hàng Đông Á, là 395 tỉ đồng và trích lập 311 tỉ đồng. Trong năm 2016, chỉ tính 2 khoản đầu tư kể trên, chi phí dự phòng của PNJ có thể tăng thêm 115 tỉ đồng.

Trong khi đó, mảng kinh doanh cốt lõi vẫn đang tăng trưởng tốt. Trong năm 2015, nếu loại trừ khoản chi phí dự phòng thì lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt tới 514 tỉ đồng, tăng 72%. Có vẻ như những khoản đầu tư chưa được hiệu quả đang trở thành gánh nặng cho PNJ. Do đó, việc thoái vốn là điều dễ hiểu.